Spolek MaChr za Chrudim malebnou a jeho cíle:

  • zprostředkování kulturních zážitků (např. divadlo, koncerty, výtvarné akce, tematická setkávání, jarmarky, akce pro děti, videoprojekce apod.)
  • zachování kulturního dědictví města Chrudim
  • ochrana památek a kulturních hodnot
  • podpora alternativní tvorby kulturních pořadů (zejména mladých začínajících umělců), aktivně se podílet na jejich vzniku a realizaci
  • komunikovat s veřejností a naplňovat jejich představy při tvorbě kulturních programů

V současnosti je prioritním cílem spolku záchrana areálu bývalého letního kina v Lázeňské ulici (za Regionálním muzeem) a jeho zachování pro kulturní účely i do budoucna, obnovení promítání v tomto areálu namísto improvizovaných letních kin.

Spolek MaChr za Chrudim malebnou je neziskovou organizací, která funguje díky dobrovolníkům/dobrovolnicím z řad členů z. s. a jeho sympatizantů/sympatizantek. Veškeré zisky z akcí jsou využity na provoz areálu, drobné opravy a realizace neziskových akcí.